Mitä työnohjaus on?

Tila, jossa voidaan kunnioittaa toisen erilaisuutta ja erilaisia ajatuksia tai toimintatapoja
ilman, että se saa näyttämään  omat ajatukset ja toimintatavat huonoilta.

Vuorovaikutusprosessi, jossa voidaan käyttää ryhmän jäsenten osallisuuden
ja luovuuden lisäämiseksi myös toiminnallisia ja osallistavia menetelmiä.

Dialogi, jolloin ryhmässä on salliva tilayhteiselle puhumiselle ja avoimelle
kuulemiselle ilman ennakkoluuloja ja ennakkokäsityksiä.

Kokemuksellista oppimista, jonka keskeisin väline on
ammatillinen ja luottamuksellinen vuorovaikutusprosessi.

Tila, jossa on aikaa ja kärsivällisyyttä kuulla toisen mielipiteitä.

Mihin työnohjauksella pyritään?

Lisäämään yhteistyötä, työroolien selkiyttämistä sekä yhteisen käsityksen luomista perustehtävästä.

Lisäämään valmiuksia ja voimavaroja työelämän haasteisiin ja muutoksien kohtaamiseen.

Kehittämään ohjattavien kykyä käsitellä ristiriitoja ja pulmia, sekä kykyä kuunnella  muita.

Parantamaan kykyä pysyä perustehtävässä ja vähentämään henkilöiden välisiä ristiriitoja.

Antamaan yksinäistä työtään tekevälle esimiehelle mahdollisuus pysähtyä testaamaan
omia ajatuksiaan ulkopuolisen  kanssa.

Parantamaan taitoa sovittaa yhteen toimivalla tavalla oma ammattiosaaminen,
työn vaatimukset ja käytettävissä oleva aika.

Lisäämään ymmärrystä niistä ilmiöistä ja asioista, jotka vaikuttavat työhön.

Edistämään henkilöiden henkistä ja ammatillista kehittymistä työssä.

Auttamaan elämään erilaisuuden kanssa työyhteisössä.

Keventämään työn aiheuttamaa psyykkistä kuormitusta.

Mitä työnohjauksessa tehdään?

Etsitään ratkaisun avaimia mm. uudesta tavasta tehdä, toimia tilanteessa tai suhtautua uudella ja erilaisella tavalla asioihin.

Annetaan mahdollisuus tarkastella ja tutkia tilanteita uusista näkökulmista ja löytää näin ratkaisun avaimia.

Tarjotaan mahdollisuus löytää yhteinen kieli, uusia käytänteitä puhua asioista sekä käytänteitä,
jotka ovat suhteessa työyhteisön tavoitteisiin ja henkilöstön hyvinvointiin.

Tarkastellaan omaa perustehtävää ja tutkitaan ja kehitetään toimintatapoja.

Annetaan aika ja paikka pysähtyä näiden tilanteiden ääreen kiireen keskellä.

Kuunnellaan työstä ja tilanteista aiheutuvia tunteita ja opitaan niistä.

Annetaan tilaa kohdata yhdessä hankalat tilanteet.

A Aikaa ajatella
P Paikka pysähtyä
U Uskoa omaan osaamiseen, tulevaisuuteen, unelmiin ...
A Asenteiden tutkimista ja uudelleen arviointi

T Tilanteeseen pysähtymistä
Y Yksin ajattelusta yhteiseen ajatteluun
Ö Öööö... Lupa olla neuvoton
H Hetki hiljaisuudella
Ö Öööö... Lupa olla ei-tietäjä
N Naurun ja ilon aiheita