KOULUTUS

Suomen Kirkon Sisälähetys-seuranopisto, Pieksämäki v.1979,

Nuoriso- ja sosiaalityöntekijäntutkinto - Diakoni

Kuopion yliopisto, koulutus-ja kehittämiskeskus v.1992-1993

Ammatillisten yhteistyöverkostojen kehittämiskoulutus

Helsingin yliopisto, Vantaan täydennyskoulutuslaitos, 1995-1997

Sosiaali-terveys-ja yritysalan työnohjaajakoulutus (40 ov)
Kouluttajana Martti Lindqvist ja Seija Mansnerius

Helsingin yliopisto, Koulutus-ja kehittämiskeskus Palmenia, Vantaan yksikkö v. 2004-2005 (15 ov)

Dir-työnohjaajien täydennyskoulutus, työnohjaajasta – työyhteisön ja työelämän kehittäjäksi.
Roolien ja vuorovaikutuksen merkitys työyhteisössä ja toiminnallisten, sekä osallistavien menetelmien käyttö työnohjauksessa.
Kouluttajina Jorma Ahonen ja Ari Muttonen

Aikuis- ja Yhteisökoulutus Oy 2005

Todellisuuden rakentuminen-kielellisyys ja ruumiillisuus psykoterapiassa
Kouluttajana John Shotter, Emeritus professor of communication

Tietovire, Siilinjärvi 2006 ( 15 T)

Toiminnalliset menetelmät työnohjauksessa
Kouluttajina Anneli Turunen ja Eeva Karkela

Dialogic, 2009 -2010

Dialogisuus, refleksiivisyys ja prosessikonsultaatio työvälineinä
Kouluttajana Jorma Ahonen

Dialogisuus, luovuus ja innovatiivisuus työnohjauksessa ja konsultaatiossa 2010,

Voimavarakeskeinen työnohjausfoorumi

Suomen työnohjaajat ry: n järjestämä koulutus 2011

Tilanneherkät keskustelukeinot
Kouluttajana Risto Puutio

Metanoia instituutti 2012 - 2014 (46 op)

Työnohjaajien jatkokoulutusohjelma
Tavoitteena syventävää tietoa organisaatioiden, työyhteisöjen ja ryhmien dynamiikasta ja valmiuksia soveltaa tietoa työnohjauksessa ja konsultaatiossa.
Kouluttajana Marianne Tensing

Metanoia instituutti 2012

Radikaali kuuntelua ja hokemia ja havahtumisia

Metanoia instituutti 2013

Karkotettu kokemus – Inhimillinen kokemus ja sen paikka organisaatiossa

Metanoia instituutti

Suuret siirtymät konferenssi- sukupolvisiirtymät omistajuudessa, ajattelussa ja käytännöissä
Kouluttajina John Shimmering  yhdysvalloista ja dosentti Harri Raisio

Metanoia instituutti 2014 elokuussa alkanut

Työnohjaajien jatkokoulutus – Organisaatioiden systeemisyys, kompleksisuus ja yhteisöjen dynamiikka
Kouluttajana Marianne Tensing

Muita lyhyempiä koulutuksia, perhekeskeisentyön ja ryhmätyön alueelta, sekä sosiaalilainsäädännöstä.

TYÖKOKEMUS

Uran alku

Kesätöissä vuodesta 1972 alkaen Olvi Oy:ssä ja Iisalmen kaupungin kirjastolla, postissa ja lastenhoitotehtävissä.
Opiskeluaikana 1976–1979 Savon kehitysvammapiirin kuntainliitolla, Iisalmen, Kuopion, Seinäjoen ja Jyväskylän seurakunnissa ja Suomen Kirkon Sisälähetysseuran Tyynelän alkoholistikodissa.

Virkasuhteet 1980-1999 sosiaalityössä

Pieksämäen mielenterveystoimisto v. 1979 - sosiaalityöntekijä
Haapajärvenkaupunki 1980–1981 – sosiaalitarkkaaja
Kuopion kaupunki 1981–1982 - sosiaalitarkkaaja
Harjamäen sairaala 1982–1983 sosiaalityöntekijä/ toimintaterapeutti
Pihtiputaan kunta 1984 -1985 sosiaalitarkkaaja
Sonkajärven kunta 1983-1995 sosiaalityöntekijä ja johtavana sosiaalityöntekijänä vuodesta 1991 alkaen
Iisalmen kaupunki 1995-1999 sosiaalityöntekijä ja projektityöntekijä

TYÖKOKEMUS YRITTÄJÄNÄ

Työnohjausta oman työn ohessa vuodesta 1997 alkaen

Oma yritys Tmi Marjut Hämäläinen vuodesta 1999 alkaen

Yrityksen tuotteina tällä hetkellä ovat työnohjaus, koulutus, valmennus- ja konsultointipalvelut.

Kuopion aluetyöterveyslaitoksen työnosaamisverkosto-projektin työnohjauksia

Esim. sosiaali- ja terveydenhuollon yksityisille palvelu- ja hoitokodeille, perhekodeille,
lastenkodeille, mielenterveys- ja psykiatrisenalan kuntoutuskodeille.

Johdon ja työntekijöiden työnohjausta erilaisissa julkisyhteisöjen työyksiköissä

Pohjois-Savossa, Etelä-Savossa, Kainuussa, Pohjois-Karjalassa ja Pohjoispohjanmaalla.

Kaupunkien, kuntien ja kuntayhtymien työntekijöille, sosiaalityöntekijöille, opettajille,
päivähoidon henkilöstölle ja johdolle, vanhustenhuollon henkilöstölle ja johdolle,
taloushallinnon henkilöstölle ja johtoryhmille.

Yhdistetyissä kotipalvelun ja kotisairaanhoidon yksiköissä.

Työvoimahallinnossa Pohjois-Savon alueella ja työvoimanpalvelukeskuksessa.

Ylä-Savon kuntien yhteisessä tykytys-hankkeessa työnohjaajana maatalouslomittajille ja vastuuhenkilöille.

Työyhteisön työnohjausta

Julkishallinnon ja yksityisen sektorin toimijoiden erilaisissa työyksiköissä esimerkiksi:
Opettajille, taloushallinnon henkilöstölle, seurakuntien henkilöstölle, sosiaalityöntekijöille, kirjaston henkilökunnalle, päiväkotien henkilökunnalle ja erilaisille hoito- ja palvelualanyrityksille.

Työnohjausta ja konsultaatiota

Erilaisissa moniammatillisen yhteistyön kehittämishankkeissa
sosiaalityön, aikuissosiaalityön, perhetyön alueilla ja työhyvinvoinnin hankkeissa.

Johdon ja työntekijöiden työnohjausta ja konsultaatiota

Erilaisten yhtymien perustamisvaiheessa.

Työnohjauksen työnohjausta vuodesta 2006 alkaen

Työnohjausta harjoittaville yrittäjille ja työnohjauskoulutuksessa oleville opiskelijoille

Sosiaali- ja potilasasiamiespalveluja

Sosiaalihuollon asiakkaan asemasta annetun lain mukaisia sosiaaliasiamies palveluja 2001 - 2013 välisenä aikana.
Potilasasiamiespalveluja vuodesta 2011 alkaen.

Perhekuntoutusta

Iisalmen kaupungille lastensuojelun tukipalveluna vuodesta 1999 - 2003.

REFERENSSIT

Ylä-Savon seurakuntayhtymä

Työntekijöiden ja johdon yksilö- ja ryhmätyönohjausta johtamisen tukemiseen, vuorovaikutuksen tutkimiseen ja kehittämiseen seurakuntayhtymän perustamisvaiheessa 2009- 2014.
Yhteyshenkilö: Katariina Bergbacka, puh 0447335211

Kuopion yliopiston koulutus - ja kehittämiskeskus

2006 –2009 toteutuneen (64 op) moniammatillisen työnohjaajakoulutuksen sisällöllisenä johtajana ja suunnitteluryhmän jäsenenä.

Iisalmen kaupunki

Eri yksiköissä työskenteliville työntekijöille ja johtohenkilöille yksilö- ja ryhmätyönohjausta vuorovaikutussolmujen avaamiseen ja ennaltaehkäisemään, sekä liuentamaan kiusaamisilmoitusten vaikutuksia työyhteisössä 2001 vuodesta alkaen.
Yhteyshenkilö: Henkilöstösihteeri Raija Tyyskä, puh. 040 661 2464

Ylä-Savon lomituspalvelut

Työnohjausta johdolle ja lomitustyönohjaajille vuodesta 2004 alkaen. Muutosprosessin tukemiseen lomayhtymän perustamisen yhteydessä, sekä toiminnan jatkuessa ammatillisen kehittymisen ja vuorovaikutuksen tukemiseen.
Yhteyshenkilö: Lomatoimen johtaja Pirkko Eskelinen, 0405434910

Lastenkoti Saraheinä

Työyhteisön työnohjausta vuosina 2007-2014
Yhteyshenkilö: Lastenkodin johtaja Jani Pöllänen, puh. 040-4110749

Ylä-Savon SOTE

Työnohjaus mm. Aikuissosiaalityön, perheohjaajien, palveluohjaajien ja vammaispalvelun henkilöstölle 2009-
Yhteyshenkilöt: Aikuissosiaalityön esimies Outi Heusala, puh. 040-. 5095275 ja Perhepalveluiden esimies, Marja-Liisa Korhonen, puh. 040 511 2423

Lapinlahden Virkku Oy

Kuntoutus ja päiväkeskustoimintaa tarjoava yrityksessä työyhteisön työnohjaus: Yhteisön vuorovaikutuksen kehittäminen ammatillisen kehittymisen ja tuloksellisuuden osana
Yhteyshenkilö: Toimitusjohtaja Risto Martikainen, puh.0505766346

Lapinlahden Virkku OY:n päihdekuntousta ja tehostettua palveluasumista mielenterveyskuntoutujille tarjoavan tytäryhtiö Oliviahovi OY

Työnohjaus omistajanvaihdoksessa tapahtuvaan muutokseen hallintaan ja toiminnan kehittämisen tukemiseen
Yhteyshenkilö: Toimitusjohtaja Risto Martikainen, puh.0505766346

Iisalmen kaupungin päivähoito

Ryhmä- ja yksilötyönohjausta vuodesta 2004 alkaen, päiväkotien johdolle ja henkilöstölle.
Päiväkoti Simpukan muutosprosessin tukeminen, jossa useampi yksikkö yhdistettiin yhteiseksi päiväkoti Simpukaksi.
Työnohjausprosessi jatkuu johtamisen tukena.
Yhteyshenkilö: Päivähoidon johtaja Sinikka Hyvärinen, puh. 040 543 4982

Ylä-Savon päivähoito

Toiminnasta vastaavien henkilöiden työnohjaus johtamisen kehittämiseen ja jaksamisen tueksi.
Yhteyshenkilö: Päivähoidon johtaja Sinikka Hyvärinen puh. 040 543 4982

Kuopion kaupungin alaisuudessa toimiva Pilotti-Hanke

Johdon, työhönvalmentajien, palveluohjaajien ja yrityskoordinaattoreiden työnohjaus 2014-
Yhteyshenkilö: Projektipäällikkö Mirka Launonen, puh. 044-7183 979

Kumppaniksi ry, Työllistymiseen ja koulutukseen tähtäävää valmennusta ja kuntoutusta tarjoava yhdistys

Työnohjausta vuosina 2011-2015
Yhteyshenkilö:Toiminnanjohtaja Markku Niskanen, puh. 0447100342

Kajaanin kaupungin maahanmuuttajapalvelut

Yhteyshenkilö: Johtaja Asta Komulainen

MUUTA OSAAMISTA

MUUTA TYÖNOHJAAJAN TYÖTAITOIHIN JA KEHITTYMISEEN LIITTYVÄÄ OSAAMISTA

Kunniamaininta lastensuojelun toimintamuotojen kehittämisestä Iisalmen kaupungin organisoimassa Lippuniemi projektissa 1997.

Narratiivinen haastattelumalli johtajan itsetunnon kehittämiseksi (Rönkkö, Marjut ja Malmivaara, Anja 2004)

Suomen työnohjaajat RY:n Pohjois-Savon aluevastaava vuosina 2009 – 2012 Jaana Piipon kanssa

Artikkeli mahdoton perustehtävä ja Isojen korvien tila työnohjauksessa (Rönkkö, Marjut 2013)

Julkaistu Metanoia instituutin kirjassa "Askel, askel harha-askel – työnohjaajana ja konsulttina systeemien viidakossa”

Suomen työnohjaajat Ry:n jäsen

Suomen Työnohjaajat ry on vuonna 1983 perustettu koulutettuja työnohjaajia ja eri työnohjaustapoja yhdistävä aatteellinen yhdistys.
Yhdistyksen toiminnassa huomioidaan sekä työnohjaajien ammatillisen taustan erilaisuus että työnohjauksen monimuotoisuus.
Yhteistä on kuitenkin sitoutuminen yhdistyksen eettisiin periaatteisiin sekä erilaisten työnohjauksen teoreettisten viitekehysten arvostaminen

Organisaatiodynamiikka FINOD ry:n jäsen

Vuonna 1984 perustettu suomalainen kehittämistyön ammattilaisten yhdistys,
jonka tehtävänä on edistää organisaatioiden dynamiikan ymmärtämistä ja teoreettista edelleen kehittämistä.
Yhdistys pyrkii myös edistämään jäsenkuntansa ammatillista kehittymistä.