NARRATIIVINEN HAASTATTELU  ITSETUNTEMUKSEN VAHVISTAMISEKSI  ©

I Aiheen nimeäminen

(Tähän vaiheeseen kannatta pysähtyä ja pyytää oikeasti nimeämään asia eri nimellä, itse haastattelussa tätä nimettyä asiaa käytetään ”asia” sanan paikalla)

 

Onko sinulla jokin asia, jonka vaikutusta työnohjaaja /terapeutti työskentelyssäsi haluaisit pohtia tai tutkia?

 • miksi juuri tämä asia
 • onko muita syitä
 • millä nimellä haluaisit tätä asiaa kutsua

(Kysymykset ovat esimerkkejä ulkopuoleltakin voi kysyä)

 

 

II Asian vaikutusten tutkiminen

Ongelman tutkiminen ………….

 

 • Oletko huomannut, millaisissa tilanteissa tämä asia esiintyy
 • onko sillä joku erityinen tapa toimia tai tulla näkyväksi
 • mistä tiedät / tunnistat, että on kyse juuri tästä asiasta
 • liittyykö asian ilmenemiseen joitakin sääntöjä tai tekniikoita
 • millaisia äänensävyjä tämä asia käyttää ja minkälaisissa tilanteissa
 • mitä asioita tämä asia pitää tärkeänä
 • mistä tämä asia tykkää tai ei tykkää
 • mitä asioita se haluaa kuulla mielellään
 • millaisia asioita välttelee tai ei halua puhua
 • jotain, josta haluaa puhua
 • ajatteletko, että tällä asialla on jokin tietty tarkoitus toimiessaan
 • onko tällä asialla liittolaisia, kuka tukee tai voimistaa sitä
 • miten se hyväksyy erilaisuutta
 • millaisia unelmia tällä asialla on

 

 

Ongelman kehityshistoria

 • minkä ikäinen tämä asia on
 • milloin huomasit sen ensimmäisen kerran
 • milloin tämä on ollut voimakkaimmillaan
 • milloin sinä tunsit olevasi voimakkaampi kuin se
 • oletko joskus tuntenut olevasi alakynnessä suhteessa tähän asiaan

 

Suhteellinen vaikutus

 • jos piirtäisit viivan, niin mihin laittaisit rastin milloin tämä asia on ollut sinun hallinnassasi
 • miten asiat silloin olivat, miten sinä tai muut olivat erilaisia?

 

 

II Asian vaikutusten tutkiminen suhteessa omiin uskomuksiin, arvoihin ja työskentelyyn

 

 • miten tämän asia on vaikuttanut siihen, mitä asioita sinä pidät tärkeinä ihmisten välisissä suhteissa
 • ovatko jotkut asiat muuttuneet enemmän tai vähemmän tärkeiksi
 • onko joitain toimintatapoja, joita luulet tämän asian vahvistavan tai heikentävän
 • miten tämä asia on vaikuttanut siihen mihin asioihin sinä uskot tänä päivänä
 • mitä ajattelet, että sinun asiakkaat kertoisi, mitä se näkee sinun toiminnasta
 • mitähän asiakkaasi kertoisi siitä, mikä sinua kantaa tai mihin sinä uskot työssäsi
 • mitä ajattelet, että sinun asiakkaasi kertoisi, mitä se näkee sinun suhtautumisessa suhteisiin

 

Vaikutusten arviointi

 • miten omasta mielestäsi nämä vaikutukset sopivat työskentelyysi
 • onko jollain vaikutuksella jokin erityinen merkitys
 • sopiiko joku huonommin
 • mitähän asiakkaasi ajattelisivat tästä
 • sopiiko joku vaikutus paremmin jollekin toiselle ryhmälle kuin toiselle
 • luuletko, että tällä on merkitystä
 • voisitko vielä perustella miksi nämä vaikutukset sopivat tai eivät sovi sinulle

 

Nyt ja tulevaisuudessa…

 

 • jos nyt saisit nimetä tämän asian uudelleen, niin minkä nimen haluaisit antaa sille
 • miten kuvailisit nyt tätä tarinaa siitä, kun aloitettiin, tähän hetkeen
 • jos kertoisit vuoden päästä tarinaa, mitä luulet, että kertoisit

 

Reflektio haastattelusta ja havainnoista haastateltavassa tai menetelmästä, haastattelun tekemisestä