Konsultatiivinen työnohjaus ja konsultointi

Soveltuu hyvin organisaatioille, jotka haluavat kehittää esimerkiksi

Organisaation vuorovaikutusta ja johtamista, esim. tiimivalmennus, esimiestyön palautteet, johtamissopimukset yms.
Organisaation prosesseja ja toimintamuotoja
Organisaation rakenteita perustehtävää ja asiakkaiden tarpeita tukevaksi

Konsultatiivinen työnohjauksessa

Määritellään sekä konsultaation, että asiakkaan tavoitteet
Aikatauluista sovitaan ja voidaan räätälöidä sopivaksi, kestoltaan lyhytaikaisempi kuin työnohjaus
Etsitään vastauksia siihen mikä on organisaation perustehtävän tarkoitus ja miten organisaato sitä toteuttaa

Mitä siinä tapahtuu esimerkiksi

Tutkitaan perustehtävän valta ja vastuu suhteita organisaation välisissä suhteissa
Tutkitaan organisaation rakenteita ja autetaan asiakasta kehittämään niitä
Tavoitteellista työn tutkimista suhteessa perustehtävään
Tutkitaan kehityskeskustelujen toimivuutta

Pyritään tekemään näkyväksi

Organisaatiossa elävät tunteet, ajatukset ja kokemukset minkälaista on tehdä työtä organisaatiossa
kuten mitkä tunteet, ajatukset ja voimat tukevat perustehtävän tekemistä ja mitkä sitä estävät
Virallisen organisaation sisällä rinnalla olevaa koettua todellisuutta