Esittelyni

Millainen on työnohjaaja?

Työnohjaaja tai coach käy jatkuvaa sisäistä dialogia itsensä kanssa välttääkseen ajautumisen osaksi asiakkaan ongelmaa.
Oma sisäinen vireys, hyvinvointi, halu ja kyky oppia ovat työnohjaajan/ coachin ehdottomia työkaluja.
Niistä on pidettävä huolta säännöllisesti.

Koulutukseni

Erilaiset täydennyskoulutukset auttavat työnohjaajaa / coachia näkemään työelämän muutoksen suuntia ja pysymään ajanhermolla.
Haen koulutuksista myös uusia haasteita omaan kehittymiseen.
Lyhyemmistä koulutuksista haen erilaisia menetelmiä ja työkaluja lähestyä asioita.
Minulla on nuoriso- ja sosiaalityöntekijän tutkinto, diakoni, työnohjaajakoulutus
ja kaksivuotinen verkostotyönkoulutus sekä alan tietämykseen liittyviä muita koulutuksia.

Kokemukseni

Työkokemusta minulla on yli kolmenkymmentä vuotta
Oman toiminimeni kautta olen toiminut lähes 20 vuotta.

Voimavarani lähteet

Minulle on myös ehdottoman tärkeitä voimavaran lähteitä vertaisfoorumit.
Niitä harrastan erilaisissa kokoonpanoissa useita kertoja vuodessa ja verkostoitumalla sosiaalisessa mediassa.
Erilaiset harrastukset ja oma elämänpiiri ovat niitä asioita, jotka tasapainottavat työn ja elämisen suhdetta.
Lapsenlapset, luonto, puutarhanhoito, liikkuminen luonnossa ja arkiset elämän askareet luovat tilaa itselle ja elämiselle

Osaaminen, vahvuudet ja käytettävissä olevat menetelmät

Toimintaani ohjaa:

Yrityksen arvot, joihin kuuluvat ihmisarvon kunnioittaminen, fyysinen ja psyykkinen koskemattomuus, elämän kunnioittaminen, rehellisyys ja luottamus.
Usko siitä, että voimavaroja ja myönteisyyttä tukemalla ihminen kehittyy ja jaksaa paremmin ponnistella kohti tavoitteita ja voi sitoutua myös paremmin.
Toimintaani ohjaa myös sosiaali- ja terveydenhuollon sekä työnohjaajien eettiset periaatteet.

 

Usko

Usko siitä, että ihminen oppii voimavaroja ja myönteisyyttä tukemalla ja vuorovaikutuksessa toisten kanssa on myös ohjannut omaa osaamistani ja koulutuksiin hakeutumista vuosien varrella.
Olen suuntautunut työyhteisöjen hyvinvoinnin edistämiseen organisaatioanalyyttisesti ja dialogisuus, refleksiivisyys ja narratiivisuus
ovat minulle ominaisimpia tapoja toteuttaa koulutuksia, valmennuksia ja konsultointia, sekä työnohjausta.

 

Käytännössä 

Käytännössä tämä näkyy siten, että työnohjauksessa ja konsultaatiotilanteissa  tutkin työyhteisöä ja työtilanteita organisaatioanalyyttisesta näkökulmasta.
Jossa organisaatiota tarkastellaan systeeminä ja etsitään keinoja joilla systeemi voi erilaisilla liikkeillä ja toiminnalla korjata omaa systeemiään
ja tarkastella sitä niin, että muutokset eivät mullista organisaatiota, vaan organisaatio muotoutuu muutoksen virrassa uusiutuvasti.

Se näkyy myös siten, että ohjattavat löytävät itsestään ja elämästään uusia voimavaroja, ja voivat antaa erilaisia positiivisempia merkityksiä osaamista kahlitseville tarinoille.
Tähän aiheeseen liittyy myös Dir-koulutuksessa yhdessä Anja Malmivaaran kanssa työstetty haastattelumenetelmä itsetuntemuksen lisäämiseksi ja voimavarojen vahvistamiseksi.

Käytännössä osaaminen näkyy myös erilaisissa konflikti ja ristiriitatilanteissa työyhteisöissä.
Dialogisuus ja refleksiivisyys menetelminä tuovat näkyväksi erilaisuutta ja erilaisia tapoja ja siten lisäävät suvaitsevaisuutta.
Erityisesti nämä ongelmat tulevat pitkälle erikoistuneissa moniammatillisissa työryhmissä,
jossa erilaisten näkökulmien näkyväksi tekeminen avaa mahdollisuuksia luoda
yhteisiä tavoitteita ja yhteisiä työpolkuja, samalla kun konfliktit liudentuvat.

Käytännössä vahvuuksiani on myös poimia työyhteisön rakenteissa olevat pulmakohdat ja yhdistää ne niihin ilmiöihin, jotka näkyvät ongelmina työpaikoilla.