Coaching

COACHAUSTA ESIMIEHILLE, KUN ESIMIES HALUAA KEHITTÄÄ ITSESSÄÄN

Keskustelun taitoja vaikeissa tilanteissa ja kriiseissä
Hyödyntää johtoryhmän jäsenten osaamista
Kokousten tehokkuudesta huolehtiminen
Luoda hyvää tunnelmaa työpaikalla
Mahdollistaa virheistä oppimisen

TILANTEITA, JOISSA COACH VALMENTAJA VOI AUTTAA JOHTAJAA

Tulevaisuuteen katsominen, uusien keinojen kehittäminen toimintaympäristön muuttuessa
Organisaatioin pelinsääntöjen toimivuuden varmentaminen – oma esimerkki
Sokeita alueita omassa persoonassa ja toiminnassa
Luottamuksen positiivisen virran synnyttäminen
Henkilöstön asiantuntijuuden esiin nostaminen
Ihmisten huomioiminen johtamisessa
Asioiden suhteellistaminen
Johtoryhmän vetäjän roolia

MUITA SYITÄ COACHAUKSEN TARPEESEEN

Auttaa antamaan asioille eri merkityksiä, joiden kautta asioista voi tulla voimavara
Heikkouksia liuennetaan, kun vahvuuksia kehitetään
Kaikkia asioita ei voi puhua organisaation sisällä
Auttaa löytämään itsestä uusia puolia
Auttaa löytämään sokeat pisteet
Valmentajan toimii peilinä
Johtajan yksinäisyys